Fabrikant Prefab Welfsels In Beton - Hedra-beton - Riemst  thumbnail

Fabrikant Prefab Welfsels In Beton - Hedra-beton - Riemst

Published Mar 20, 24
8 min read

Van het onderzoek maakten de gevolgen van de ontwerp-Overbruggingswet Box3 géén deel uit (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Ortec Finance hanteert verschillende waardebegrippen. Je kunt de waarde van verhuurd vastgoed berekenen uitgaande van de aanname dat de portefeuille tot in lengte der dagen wordt doorverhuurd of geëxploiteerd, de zogenaamde ‘doorexploitatiewaarde’. Je kunt ook een waarde bepalen onder de aanname dat op het moment van de eerstvolgende beëindiging van de huurovereenkomst de woning op de koopwoningmarkt aan iemand wordt verkocht die zélf in de woning gaat wonen

De hoogste van deze twee waarde-uitkomsten is de ‘marktwaarde in verhuurde staat’. Francke vond met zijn onderzoek een aantal in het oog springende zaken. Zo leidt alleen al de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% en uiteindelijk zelfs naar 10,4% tot een marktwaardeverlies van ongeveer 8%. De introductie van de WOZ-cap per 1 mei 2022 in combinatie met de voorgenomen regulering van de middenhuur (= woningen met WWS-punten tussen 145 en 187) per 1 januari 2024, leidt tot een toename van het verschil tussen de doorexploitatie- en de uitpondwaarde met 15%.

Dit heeft tot gevolg dat het in bedrijfseconomische zin aantrekkelijker wordt om huurwoningen op de koopwoningmarkt te verkopen in plaats van deze als huurwoning te blijven door exploiteren. Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Daar komt nog bovenop dat er vóór het moment waarop de WOZ-cap werd ingevoerd, in slechts 40% van de gevallen sprake was van een uitpondwaarde hoger dan de doorexploitatiewaardeSamen met de voorgenomen regulering van de middenhuur heeft het tot gevolg dat van ongeveer 95% van de middenhuurwoningen de uitpondwaarde hoger is dan de doorexploitatiewaarde (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Ook deze uitkomst maakt duidelijk dat het voor particuliere beleggers bedrijfseconomisch verstandiger wordt om hun woningen op de koopwoningmarkt te verkopen in plaats van ze als huurwoning te blijven exploiteren

Gj Industries

Dit betekent dat als alle maatregelen worden doorgevoerd zoals deze nu op tafel liggen, uiteindelijk ruim 90% van alle huurwoningen in Nederland gereguleerd zullen zijn. Van een vrije huursector zal dan dus nog maar nauwelijks sprake zijn. De voorgenomen regulering van de middenhuur zal gemiddeld genomen een verlies aan huurinkomsten van EUR 2.800 per woning per jaar tot gevolg hebben.

En dit verkleint de investeringskracht, die nodig is om nieuwe huurwoningen te kunnen toevoegen door middel van nieuwbouw en transformatie van bestaand vastgoed én om bestaande huurwoningen te kunnen verduurzamen (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Francke licht toe dat de middenhuurregeling regionaal verschillend zal uitpakken; zowel de kans dat een woning door een maatregel wordt geraakt als de bijbehorende impact verschillen tussen bijvoorbeeld steden met een overhitte woningmarkt en minder verhitte gebieden

de geldende markthuur groot zijn. Alle overheidsmaatregelen pakken negatief uit voor de verhuurder - Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. We vroegen Francke om ook de andere maatregelen kort te beschouwen. Daarbij stelt hij dat de waarde van vastgoed lager wordt als de huurprijsgroei wordt gemaximeerd, bijvoorbeeld op basis van de laagste prijs- en looninflatie. Het toekennen van puntenaftrek voor matig geïsoleerde woningen heeft een vergelijkbaar effect

Eén maatregel heeft overigens wél een positief effect. Dat is de afschaffing van de verhuurderheffing. Beleggers die meer dan 50 huurwoningen in de gereguleerde huursector verhuren hebben hier baat bij. Gelet op het feit dat het overgrote deel van de particuliere woningbeleggers maar enkele woningen heeft, is dit overigens een maatregeel die voor de particuliere beleggingssector nauwelijks betekenis heeft.

Dat komt door het verhogen van de overdrachtsbelasting en de afname van potentiële huuropbrengsten. Combineer je de berekeningen van Ortec Finance met de rekensommen van Vastgoed Belang zelf over het effect van de Overgangswet Box 3, dan staat een gezond exploitatie resultaat onder druk”. Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. De overheid bereikt daarmee in de ogen van Francke waarschijnlijk het tegenovergestelde van wat ze beoogt

Beton Welfsels

Het tekort aan beschikbaarheid van middenhuur woningen is daarbij een groot probleem. Als de maatregelen in het licht staan van dit doel, dan daalt weliswaar op korte termijn de huur, en dat is goed nieuws voor de huurder. Op middellange termijn neemt echter de beschikbaarheid van middenhuurwoningen niet toe, of daalt zelfs.De nieuwe regels bereiken dan niet het doel dat ze beogen - Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Francke vindt alleen al het risico dat de voorraad krimpt, voldoende argument om de stapeling van maatregelen te heroverwegen. De aantrekkelijkheid voor beleggen in woningen is weg bij alle overheidsmaatregelen die nu bekend zijn. De vraag is hoeveel ook institutionele beleggers nog in middenhuur willen en kunnen investeren

“Veel projecten zijn samengesteld uit een combinatie van sociale-, midden en vrije sector huur. Gaat de middenhuur niet door, dan loopt het project op zijn minst vertraging op. Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Het aanbod in de vrije sector komt daarmee dus ook onder druk. Francke vindt het de rol van Ortec Finance om als onafhankelijke partij ontwikkelingen zichtbaar te maken

Dat is naar de mening van Francke ook in het belang van Vastgoed Belang. “ We bieden duidelijke uitkomsten, duidelijke resultaten van een onafhankelijk bureau. Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere.” Tot slot meldt Francke dat ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken hem in zijn hoedanigheid van hoogleraar om commentaar op de stapeling van beleid heeft gevraagd

Gladde Welfsels

“Daar laat ik niet een ander geluid horen. Ik denk persoonlijk niet dat het goed is dat de overheid 90% van de huurmarkt reguleert (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Het is een zegen dat er een sociale huursector is, maar het stelsel heeft ook negatieve bijeffecten zoals lange wachtlijsten en scheefwonen. Dezelfde effecten kunnen optreden bij gereguleerde middenhuurwoningen

“Het valt mij op dat veel van mijn vakgenoten onderzoek doen naar algemene beleggingen. De problemen en uitdagingen bij vastgoed zijn voor mij echter vele malen interessanter. Wonen is zo’n belangrijk aandeel in het leven van mensen en het analyseren van vastgoed is veel ingewikkelder, uitdagender en complexer dan bij aandelen.” Francke is twee dagen in de week hoogleraar Real Estate Analytics aan de Universiteit van Amsterdam.

Er studeren jaarlijks 30 tot 40 studenten en hij begeleidt op dit moment 3 Assistenten in Opleiding (AIO’s) - Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Zijn onderzoek richt zich vooral op het functioneren van de vastgoedmarkt. Hij maakte naam met het onderzoeken van het ontwerp van geautomatiseerde waarderingsmodellen en het valideren van de uitkomsten die met het gebruik daarvan worden verkregenHij werkt daartoe voortdurend samen met innovatieteams bestaande uit studenten, collega’s en klanten (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). “ We zoeken voortdurend naar wetenschappelijke én maatschappelijke relevantie”

Welfsels Zonder Druklaag

Geschreven door: Nol Goulmy Vanaf 1 januari 2023 wordt de categorie vastgoed als belegging in box 3 zwaarder belast. Samen met andere fiscale maatregelen zoals de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers, is het daarom minder aantrekkelijk om een woning voor de verhuur te hebben in box 3 (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Inmiddels is ook de hypotheekrente sterk gestegen en komt er per 1 januari 2024 dwingend recht op het gebied van huurprijzen voor een groot aantal woningen die momenteel nog in de vrije sector vallen

De winst bij verkoop (indirecte rendement) neemt hierdoor af. Heb jij momenteel één of meerdere woningen voor de verhuur in box 3? Dan is de voor jou te bepalen beste strategie sterk afhankelijk van meerdere factoren. Heb je bijvoorbeeld een beleggingshypotheek, hoeveel rente betaal je en hoe lang staat de rente nog vast? Ook is het belangrijk om te weten of de huren die je ontvangt kloppen volgens het puntensysteem.

Wil jij weten welke strategie het beste is voor jouw vastgoed in box 3 of zoek je naar alternatieve vastgoed beleggingen? neem gerust contact met ons op. We denken graag met je mee. Ga naar onze contactpagina of bel 0592 – 76 70 66 - Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Onderstaand wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor je rendement op een verhuurde woning mét en zonder hypotheek

Het is de bedoeling dat vanaf 2027 een nieuw stelsel wordt ingevoerd waarbij het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. Tot die tijd geldt er overbruggingswetgeving. Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Belangrijkste verschillen: In de tijdelijke wetgeving tot en met 2026 worden de verschillende vermogensbestanddelen (sparen, beleggingen en schulden) belast tegen door de wetgever vastgestelde rendementspercentages

Predallen Detail

Het veronderstelde rendement van 6,17% is voor 2023 definitief vastgesteld. De andere percentages zijn voorlopig en worden begin 2024 definitief vastgesteld. Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Dit is het percentage waarmee je de WOZ-waarde van de verhuurde woning vermenigvuldigt. De uitkomst hiervan is de waarde van de woning voor de aangifte inkomstenbelasting in box 3Deze ratio wordt bepaald door de verhouding tussen de huurprijs en de WOZ-waarde (Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere). Door deze verhoging is de waarde van de woning in verhuurde staat voor de aangifte inkomstenbelasting veel hoger dan in 2022 - Welfsels - bij KRUISBETON - De Sloovere. Kwam de leegwaarde ratio voor jouw woning in 2022 op 67% dan is dat in 2023 95%; Voor 2023 wordt 32% gehanteerd

Latest Posts

Luchthavenvervoer Assenede

Published May 23, 24
7 min read

Luchthavenvervoer / Airport Transfers

Published May 17, 24
7 min read

Wat Kost Een Huis Bouwen Op Eigen Grond

Published May 15, 24
3 min read